Velkommen til Luthersk Kirketidende

Velkommen

Luthersk Kirketidende er Norges eldste og største fagblad for prester og teologer i Den norske Kirke.

I 2013 feiret bladet sitt 150-årsjubileum og er således et av Norges aller eldste tidsskrifter.

Bladet utkommer med 22 numre årlig; dvs. annen hver uke, med unntak av sommerferien og eventuelle forskyvninger i forbindelse med jul og påske. I tillegg får abonnentene de to årlige utgavene av Tidsskrift for Praktisk Teologi.

På nettsidene kan du lese bladets lederartikler. Andre artikler, debattinnlegg, tekstgjennomgåelser, stillingsutlysninger m.m. får du som abonnent på papirutgaven.

DeutschEngelsk

Skriften alene (LK 6/17)

Skriften alene (LK 6/17)

I forbindelse med reformasjonsjubileet er det blitt satt søkelys på mange sentrale anliggender i ...
Forbliver Norges folkekirke … (LK 5/17)

Forbliver Norges folkekirke … (LK 5/17)

Mine omgivelser på kontoret og hjemme pleier å spøke med at de alltid er oppdatert på salmelista for ...
Stillheten (LK 4/17)

Stillheten (LK 4/17)

Det er mye en leder i disse dager kan handle om. For eksempel kunne den handlet om framtiden etter årets Kirkemøte. Der ble det ...
 
 | Powered by i-tools.no