Velkommen til Luthersk Kirketidende

Velkommen

Luthersk Kirketidende er Norges eldste og største fagblad for prester og teologer i Den norske Kirke.

I 2013 feiret bladet sitt 150-årsjubileum og er således et av Norges aller eldste tidsskrifter.

Bladet utkommer med 22 numre årlig; dvs. annen hver uke, med unntak av sommerferien og eventuelle forskyvninger i forbindelse med jul og påske. I tillegg får abonnentene de to årlige utgavene av Tidsskrift for Praktisk Teologi.

På nettsidene kan du lese bladets lederartikler. Andre artikler, debattinnlegg, tekstgjennomgåelser, stillingsutlysninger m.m. får du som abonnent på papirutgaven.

DeutschEngelsk

Å bygge med ord (LK 8/17)

Å bygge med ord (LK 8/17)

Som student arbeidet jeg på et sykehjem i Oslo. En av beboerne glemte en del, men husket fortsatt at han hadde vært snekker og ...
Er Guds forsoning relasjonell eller intrapsykisk? (LK 7/17 – Temanummer: Forsoning)

Er Guds forsoning relasjonell eller intrapsykisk? (LK 7/17 – Temanummer: Forsoning)

Det er minst to grunner til at forsoning er et viktig tema akkurat når dette nummeret av Luthersk Kirketidende leses. For det ...
Skriften alene (LK 6/17)

Skriften alene (LK 6/17)

I forbindelse med reformasjonsjubileet er det blitt satt søkelys på mange sentrale anliggender i ...
 
 | Powered by i-tools.no